The goal of the course is to attract students of various faculties, programmes, as well as Erasmus students. Thanks to the combination of various competences and knowledge, it is possible to create conditions for searching and development of new products and services.

The practically oriented subject allows students to familiar and try creative methods for iproblem solving, for innovation of products and services, for business idea generation and business modelling.

The ambition of the course is to allow students to work on long-term complex assignment from companies and institutions, which require multidisciplinary and unconventional approach.

Among the options are field trips, attendance of hackathons, innovation days, innovation sessions or similar formats.

Students also train team work and English. They can consult their projects with experts.

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy.
Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy.
Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.

Volitelný kurz určený pro Erasmus+ studenty a studenty, kteří chtějí absolvovat předmět týkající se mezinárodního obchodu a podnikové sféry v angličtině.

Course for Erasmus+ students.

Cílem kurzu je poskytnout studentům přehled o základních ekonomických termínech a seznámit je se základní ekonomickou problematikou.