Stránka:  1  2  3  4  ()

Kurz je určen studujícím, kteří jsou v době výuky kurzu Mikroekonomie I. na zahraničním studijním pobytu a chtějí si splnit podmínky zápočtu během výjezdu do zahraničí. Podrobné informace o podmínkách jsou uvedeny ve stagu. 

Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti marketingového strategického řízení s důrazem na tvorbu strategií na různých hierarchických úrovních při využití situační analýzy organizace, oborového prostředí a marketingového plánování. Po úspěšném absolvování student aplikuje roli strategického marketingu v systému podnikového řízení.

Cílem předmětu Marketing a výzkum trhu je zaměřit se na osvojení si základních pojmů a kategorií marketingu, významu marketingu a marketingového plánovaní, analýzy marketingového prostředí, základní principy marketingu a interakci marketingového informačního systému a marketingového výzkumu. 

This course is aimed at getting across the basic idea of what are knowledge sharing and knowledge-driven organizations. Among others, the intention is to educate students to knowledge sharing, to teach them to implement knowledge management tools in companies, to lead knowledge employees as well as to use tools for intellectual capital evaluation.
After the successful course completion, students will be able to share knowledge and to work with knowledge in companies. Furthermore, they will learn how to implement the knowledge management tools in companies, to coordinate the tasks of knowledge management employees; respectively to become such specialists themselves.  

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování a prezentace odborné práce. Studenti se naučí aplikovat základní formální principy zpracování odborných textů a seznámí se s hlavními metodami výzkumu v oblasti společenských věd.
Po absolvování předmětu budou studenti chápat důležitost odborných a vědeckých publikací, ovládat formální i obsahová pravidla zpracování odborného textu a budou znát základní metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budou umět prezentovat svoji práci.

Předmět seznámí studenty se specifiky marketingu na průmyslových trzích. Na rozdíl od trhů konečného spotřebitele jsou odběratelé průmyslových výrobků firmy, které kupují výrobní zařízení, stroje, celé investiční celky či meziprodukty výroby. Potřeby a struktura průmyslových trhů je značně odlišná od trhů spotřebních. 

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku.

Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku. 

Předmět je zaměřen na aktivní chápání podstaty managementu pro úspěšné fungování organizace, úlohy a postavení manažera, významně ovlivňujícího činnost podniku, přičemž úroveň jeho kompetencí představuje rizikový faktor v konkurenceschopnosti podniku.

Výuka ozřejmí definování základních funkcí managementu a ukáže jejich konkrétní aplikaci při řízení podnikových činností u jakékoliv organizace řešením případových studií, zpracováním a prezentací projektu vybraného podniku. 

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu a řešení procesů a problémů firmy, obce či subjektu státní správy ve vztahu k prostředí, kvalitě a bezpečnosti práce a života. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu.

Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu a řešení procesů a problémů firmy, obce či subjektu státní správy ve vztahu k prostředí, kvalitě a bezpečnosti práce a života. Kurz vychází z konceptu adaptivního managementu.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování a prezentace odborné práce. Studenti se naučí aplikovat základní formální principy zpracování odborných textů a seznámí se s hlavními metodami výzkumu v oblasti společenských věd.
Po absolvování předmětu budou studenti chápat důležitost odborných a vědeckých publikací, ovládat formální i obsahová pravidla zpracování odborného textu a budou znát základní metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budou umět prezentovat svoji práci.

The subject introduces the marketing conception, principle and modern approach to marketing. The objective is to emphasize its interdisciplinary characteristics and significance of the marketing approach to business management.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními metodami zpracování a prezentace odborné práce. Studenti se naučí aplikovat základní formální principy zpracování odborných textů a seznámí se s hlavními metodami výzkumu v oblasti společenských věd.
Po absolvování předmětu budou studenti chápat důležitost odborných a vědeckých publikací, ovládat formální i obsahová pravidla zpracování odborného textu a budou znát základní metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Budou umět prezentovat svoji práci.

Stránka:  1  2  3  4  ()