Předmět seznámí studenty se specifiky marketingu na průmyslových trzích. Na rozdíl od trhů konečného spotřebitele jsou odběratelé průmyslových výrobků firmy, které kupují výrobní zařízení, stroje, celé investiční celky či meziprodukty výroby. Potřeby a struktura průmyslových trhů je značně odlišná od trhů spotřebních. 

The subject introduces the marketing conception, principle and modern approach to marketing. The objective is to emphasize its interdisciplinary characteristics and significance of the marketing approach to business management.

This course is aimed at illustrating the basic idea of what are knowledge sharing and knowledge-driven organizations. Among others, the intention is to educate students on knowledge sharing, to teach them how to implement knowledge management tools in companies, to lead knowledge employees, as well as how to use the tools for intellectual capital evaluation.
After successful course completion, students will be able to share knowledge and to work with knowledge in companies. Furthermore, they will learn how to implement the knowledge management tools in companies, to coordinate the tasks of knowledge management employees; respectively to become such specialists themselves.  

Cílem kurzu je studentům představit komplexní problematiku CRM. Pozornost je věnována zejména typologii zákazníků jako uživatelů hodnot, vytváření struktur a procesů zákaznicky orientovaných organizací či řízení a posilování vztahů a to speciálně s hodnotnými zákazníky.

The aim of the course is to provide students with an overview of the possibilities of using methods of social network analysis in company practice, available tools and practical contribution to improve the functioning of the company, customer relations, sales of products and services.