V rámci kurzu se student seznámí s hlavními oblastmi fungování státu a jeho institucí, veřejné ekonomiky a intervencí státu v podobě veřejných politik a regulace.

Po absolvování kurzu bude student znát teoretická východiska fungování státu, veřejné sféry a regulace. Bude  schopen kriticky hodnotit procesy a nástroje veřejného rozhodování o způsobu zabezpečování a financování veřejných statků a regulační intervence.

Aktivně zvládne základní analytické metody hodnocení dopadů veřejných intervencí a  regulace  včetně veřejných výdajových programů. Důraz je kladen na ekonomickou perspektivu analýzy a provázání s hlavními okruhy hospodářské politiky.

Cílem předmětu je seznámit studenta s novým oborem - geomarketingem, který se zaměřuje na plánování a implementaci marketingových aktivit cílených na konkrétní požadavky zákazníka. Student se seznámí s charakteristikou marketingu území, chováním zákazníka na daném území a využitím geograficky informačního systému na daném území.

Kurz slouží k prohloubení kompetencí v oblasti strategického řízení. Současně je vodítkem pro průběh cvičení.

Tento kurz je zaměřen na význam retailingu v národní ekonomice.

Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti marketingového strategického řízení s důrazem na tvorbu strategií na různých hierarchických úrovních při využití situační analýzy organizace, oborového prostředí a marketingového plánování. Po úspěšném absolvování student aplikuje roli strategického marketingu v systému podnikového řízení.