Tento kurz rozvíjí a prohlubuje schopnosti analyzovat ekonomické chování jednotlivce a důsledky společenských interakcí v rámci konkrétních institucionálních uspořádání. Důraz je kladen na aplikace obecného ekonomického myšlení na širokou paletu situací, a to na úkor nižšího důrazu na technické a početní aspekty analýzy.

V rámci předmětu se student seznámí fungováním státu a jeho institucí, intervencemi v podobě regulace (veřejné politiky) i problémy vztahu státu, trhu a ochrany spotřebitele. Po absolvování předmětu bude student znát základní teoretická východiska vztahu státu a firem, bude umět kriticky zhodnotit procesy a nástroje pro formování a hodnocení veřejných politik a regulace. Důraz je kladen na ekonomickou perspektivu.

The aim of the course is to acquaint students with basic personnel activities and processes in organizations. Emphasis is placed on understanding the importance of personnel management for achieving business goals and the competitiveness of the company / organization. Topics will be discussed with students in connection with current events followed by a discussion.