Cvičení k Metodám; materiály a nahrávky.

Požadavky na zápočet: Zakončení testem.

Materiály ke cvičení k předmětu Metody sociálních výzkumů I, ve kterém se zaměřujeme na kvantitativní přístupy a analýzy.

Kurz si klade za cíl přestavit studentům obor sociální práce jako vědecký obor i jako profesi. V úvodu kurzu se pozornost zaměřuje na aspekty toho, jak se stát sociálním pracovníkem jako profesionálem a co všechno musí sociální pracovník znát pro výkon sociální práce. Následně seznamuje studenty s legislativními a institucionálním základy sociální práce, základními koncepty oboru i používanou terminologií.

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními přístupy ke klientům, s technikami práce s klientem, s vedením rozhovoru, konstrukcí rozhovoru, zkreslení při posuzování a s vyrovnáváním se s náročnými životními situacemi. Dále se speciálními formami intervence a etapami sociální diagnostiky. Součástí kurzu je cvičení, kde jde o praktický nácvik (ochutnávka) některých technik v práci s klientem (např. hraní rolí). Předpoklad pro zapsání tohoto kurzu je absolvování kurzu Teorie a etika sociální práce, základy psychologie. Kurz je ve 2. semestru a ukončen ústní zkouškou.

Smyslem DS je zvládnout zpracování diplomové práce na požadované kvalitativní úrovni.

Cílem kurzu je seznámit studenty se současnými trendy, projevujícími se na trhu práce, se způsoby řešení otázek zaměstnanosti a nezaměstnanosti a s výzkumnými postupy, které se při poznávání této problematiky dnes uplatňují. Kurz je koncipován jako teoreticko - empirická analýza základních sociálních souvislostí fungování trhu práce v současné společnosti.

Cvičení k předmětu Metody sociálních výzkumů pro SP II., zaměření na kvalitativní techniky sociálního výzkumu.

Cílem kurzu je seznámit studující se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Studující získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa.