Předmět studenty seznamuje s problematikou alternativní a augmentativní komunikace (dále AAK), zvláštní důraz je kladen na její využití v oblasti sociální práce, především sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením, tělesným postižením, duševním onemocněním a pro seniory, kteří trpí degenerativními onemocněními. Cílem je podat studentům prostřednictvím interaktivních způsobů výuky základní přehled v oblasti metod AAK a postupech intervencí a seznámit je s možnostmi využití v oblasti sociální práce.

       Cílem tohoto kurzu je seznámit se se základními personálními činnostmi, které se týkají řízení lidských zdrojů a které přispívají ke zlepšení činnosti a efektivity práce každé organizace. Každý z nás se během profesního života setkává ve svém zaměstnání s konkrétními službami napomáhajícími rozvoji nejen nás samotných, ale i rozvoji organizace a ostatních spolupracujících institucí.
       Je nutné poznamenat, že následující text je podkladem pro doplnění informací získaných v rámci přednášky a obsahuje hlavní body týkající se jednotlivých vybraných kapitol personálního řízení.

Úvod do psychologie