Stránka:  1  2  ()

Kurz je určen studentům prvního ročníku sociální práce. Cílem je seznámit posluchače s problematikou získávání dat a jejich zpracování.

KURZ JE URČEN PRO STUDENTY TŘETÍHO ROČNÍKU SOCIÁLNÍ PRÁCE A JE ZAMĚŘEN NA PROBLEMATIKU MIGRACE, INTEGRACE CIZINCŮ A SOCIÁLNÍ PRÁCI S CIZINCI.

Kurz je určen pro třetí ročník studia sociální práce. Je zaměřen na teorii sociální politiky. 

Kurz je určen pro studenty studia sociální práce. Navazuje na kurz Sociální politika I.

Předmět studenty seznamuje s problematikou alternativní a augmentativní komunikace (dále AAK), zvláštní důraz je kladen na její využití v oblasti sociální práce, především sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením, tělesným postižením, duševním onemocněním a pro seniory, kteří trpí degenerativními onemocněními. Cílem je podat studentům prostřednictvím interaktivních způsobů výuky základní přehled v oblasti metod AAK a postupech intervencí a seznámit je s možnostmi využití v oblasti sociální práce.

       Cílem tohoto kurzu je seznámit se se základními personálními činnostmi, které se týkají řízení lidských zdrojů a které přispívají ke zlepšení činnosti a efektivity práce každé organizace. Každý z nás se během profesního života setkává ve svém zaměstnání s konkrétními službami napomáhajícími rozvoji nejen nás samotných, ale i rozvoji organizace a ostatních spolupracujících institucí.
       Je nutné poznamenat, že následující text je podkladem pro doplnění informací získaných v rámci přednášky a obsahuje hlavní body týkající se jednotlivých vybraných kapitol personálního řízení.

Stránka:  1  2  ()