Cílem kurzu je seznámit studující se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Studující získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa.
Cílem kurzu je naučit studenty vnímat gender jako analytickou kategorii i jako fenomén sociálně konstruující realitu. Předmětem uvažování nebude hodnocení, ale odkrývání přítomnosti genderových rozdílů a stereotypů v každodenním životě perspektivou jak makro, tak mikroúrovně.
Cílem kurzu je naučit studenty vnímat gender jako analytickou kategorii i jako fenomén sociálně konstruující realitu. Předmětem uvažování nebude hodnocení, ale odkrývání přítomnosti genderových rozdílů a stereotypů v každodenním životě perspektivou jak makro, tak mikroúrovně.
Cílem kurzu je naučit studenty vnímat pojmy menšiny a většiny jako kategorie nerovnosti, moci a sociální kontroly, poskytnout jim přehled možných způsobů uvažování o jednotlivých aspektech těchto pojmů.
Cílem kurzu je naučit studenty vnímat pojmy menšiny a většiny jako kategorie nerovnosti, moci a sociální kontroly, poskytnout jim přehled možných způsobů uvažování o jednotlivých aspektech těchto pojmů.
Cílem kurzu je seznámit studující se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Studující získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa.
Kurz si klade za cíl přestavit studentům obor sociální práce jako vědecký obor i jako profesi. V úvodu kurzu se pozornost zaměřuje na aspekty toho, jak se stát sociálním pracovníkem jako profesionál a co všechno musí sociální pracovník znát pro výkon sociální práce. Následně seznamuje studenty s legislativními a institucionálním základy sociální práce, základními koncepty oboru i používanou terminologií.
Kurz si klade za cíl přestavit studentům obor sociální práce jako vědecký obor i jako profesi. V úvodu kurzu se pozornost zaměřuje na aspekty toho, jak se stát sociálním pracovníkem jako profesionál a co všechno musí sociální pracovník znát pro výkon sociální práce. Následně seznamuje studenty s legislativními a institucionálním základy sociální práce, základními koncepty oboru i používanou terminologií.
Kurz nabízí studujícím výkladové rámce nutné pro porozumění tomu, jak je realizována česká sociální politika v rámci systému sociálního zabezpečení. Pozornost je věnována všem složkám sociálního zabezpečení. Dále je kurz zaměřen na vybrané sektorové sociální politiky a také diskusi vize a koncepce budoucnosti sociální politiky v ČR v kontextu českého členství v EU.