Cílem kurzu je seznámit studenty se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a hlavními sociologickými přístupy tak, aby získali nástroje k pochopení základních i specifických společenských procesů a jevů.
Cílem kurzu je seznámit studující se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Studující získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa.
Kurz je zaměřený na osvojení si základních znalostí týkajících se marketingu s ohledem na možnost aplikace ve sociálních službách, sociální práci a sociálním podnikání. Po ukončení budou studenti umět uplatňovat základní manažerské metody a techniky rozhodování v prostředí sociálních služeb, sociální práci a při společensky prospěšném podnikání. Podstatou marketingu v sociálních službách a sociální práci bude uvědomit si soulad potřeb vnějšího světa s účelem, cíli a zdroji instituce, a taktéž význam veřejného obrazu institucí u cílových skupin. Dále se v rámci prakticky orientovaného předmětu studenti seznámí s rolí a tvorbou sociálního/společensky prospěšného podnikání (tzv. business modelu) jako nástrojem na řešení společenských problémů. Studenti trénují také práci v týmu. Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni generovat nápady na sociální podnikání a sestavit business model (dle lean canvas metodologie).