Cílem kurzu je seznámit studenty se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a koncepcemi sociologie. Pozornost je zaměřena na pochopení struktury společnosti, významných společenských procesů a jevů. Student získá znalosti nutné pro studium oborových sociologických disciplín, seznámí se s vývojem sociologického myšlení a vidění světa. V seminářích pracují studenti s prostudovanou literaturou a hledají souvztažnosti mezi teoretickými závěry a aktuální společenskou situací. Učí se rozumět sociálním procesům. Kurz je zařazen do 1. a 2. semestru. 1. semestr je ukončen zápočtem, 2. semestr je ukončen zápočtem před zkouškou a zkouškou.