Předmět má za cíl základním způsobem představit odvětví cestovního ruchu, jeho reálné rozmístění na regionální úrovni v ČR a diskutovat možná nástroje na podporu rozvoje cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. Po absolvování předmětu studenti budou rozumět významu cestovního ruchu a jeho přínosu pro ekonomiku a trh práce, budou schopni analyzovat cestovní ruch v zájmovém území pomocí dostupných dat a informací, budou schopni identifikovat hlavní destinace a lokality cestovního ruchu v ČR, porozumí principů destinačního managementu a budou schopni kriticky diskutovat možnosti podpory a regulaci cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni.
Předmět má za cíl základním způsobem představit odvětví cestovního ruchu, jeho reálné rozmístění na regionální úrovni v ČR a diskutovat možná nástroje na podporu rozvoje cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. Po absolvování předmětu studenti budou rozumět významu cestovního ruchu a jeho přínosu pro ekonomiku a trh práce, budou schopni analyzovat cestovní ruch v zájmovém území pomocí dostupných dat a informací, budou schopni identifikovat hlavní destinace a lokality cestovního ruchu v ČR, porozumí principů destinačního managementu a budou schopni kriticky diskutovat možnosti podpory a regulaci cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni.
Předmět má za cíl základním způsobem představit odvětví cestovního ruchu, jeho reálné rozmístění na regionální úrovni v ČR a diskutovat možná nástroje na podporu rozvoje cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni. Po absolvování předmětu studenti budou rozumět významu cestovního ruchu a jeho přínosu pro ekonomiku a trh práce, budou schopni analyzovat cestovní ruch v zájmovém území pomocí dostupných dat a informací, budou schopni identifikovat hlavní destinace a lokality cestovního ruchu v ČR, porozumí principů destinačního managementu a budou schopni kriticky diskutovat možnosti podpory a regulaci cestovního ruchu na lokální a regionální úrovni.

Kurz je zaměřen na studium vzájemných vazeb mezi globálními a regionálními ekonomickými procesy, jež jsou vyjádřeny zejména regionální ukotveností globálních produkčních sítí a to se všemi jeho příčinami a důsledky. Po skončení kurzu budou jeho absolventi chápat obecnější zákonitosti a principy regionální lokalizace globálního kapitálu, porozumí principům a důsledkům globální dělby práce, budou umět vyhledávat a analyzovat data o jednotlivých případech i o územních a odvětvích agregacích, budou schopni kriticky hodnotit používané nástroje podpory příchodu nadnárodního kapitálu do regionálních ekonomik.

V souladu s aktuálními trendy předmět představuje stávající pojetí městského a regionálního marketingu a seznamuje s vybranými marketingovými koncepty řízení/správy území jak v podobě, kterou nabízí odborná literatura, tak i v podobě konkrétních reálných aplikací v České republice.
V souladu s aktuálními trendy předmět představuje stávající pojetí městského a regionálního marketingu a seznamuje s vybranými marketingovými koncepty řízení/správy území jak v podobě, kterou nabízí odborná literatura, tak i v podobě konkrétních reálných aplikací v České republice.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o fungování vysoké školy a o principech, na kterém je založen systém a průběh vysokoškolského vzdělávání v České republice. Studentům bude vysvětlena struktura univerzity i fakulty, jak probíhá studium a budou i seznámeni s veškerými vnitřními předpisy univerzity i fakulty, které průběh studia upravují. Okrajově bude pozornost věnována i historii univerzity a fakulty, aktivitám, kterých se lze při studiu účastnit a praktickým radám pro úspěšné absolvování studia.

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o fungování vysoké školy a o principech, na kterém je založen systém a průběh vysokoškolského vzdělávání v České republice. Studentům bude vysvětlena struktura univerzity i fakulty, jak probíhá studium a budou i seznámeni s veškerými vnitřními předpisy univerzity i fakulty, které průběh studia upravují. Okrajově bude pozornost věnována i historii univerzity a fakulty, aktivitám, kterých se lze při studiu účastnit a praktickým radám pro úspěšné absolvování studia.