Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky z teorie veřejných financí, způsobů zabezpečování a fi-nancování veřejných statků a dalších druhů netržních činností státu a územní samosprávy. Student získá znalosti a vědomosti o financích státu a územní samosprávy s konkretizací v ČR v komparaci s praxí v dal-ších zemích EU.
Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky z teorie veřejných financí, způsobů zabezpečování a fi-nancování veřejných statků a dalších druhů netržních činností státu a územní samosprávy. Student získá znalosti a vědomosti o financích státu a územní samosprávy s konkretizací v ČR v komparaci s praxí v dal-ších zemích EU.