Předmět je zaměřen na základy statistiky, a to na deskriptivní statistiku, pravděpodobnostní modely, základ-ní metody statistické indukce, a jejich uplatnění při analýze společenských jevů. Posluchači budou po absol-vování předmětu schopni používat základní početní postupy při řešení běžných statistických problémů.
Předmět je zaměřen na základy statistiky, a to na deskriptivní statistiku, pravděpodobnostní modely, základ-ní metody statistické indukce, a jejich uplatnění při analýze společenských jevů. Posluchači budou po absol-vování předmětu schopni používat základní početní postupy při řešení běžných statistických problémů.

Předmět je zaměřen na základy statistiky, a to na deskriptivní statistiku, pravděpodobnostní modely, základní metody statistické indukce, a jejich uplatnění při analýze společenských jevů. Posluchači budou po absolvování předmětu schopni používat základní početní postupy při řešení běžných statistických problémů.