Cílem předmětu je osvojení základních znalostí v oblasti právní regulace výkonu práce. V rámci předmětu studenti získají znalosti o pojmu závislé práce a dovolených způsobech jejího výkonu. Dále budou probrány praktické i formální aspekty způsobů vzniku a skončení pracovního poměru, specifika dohody o provedení a pracovní činnosti, přehled základních práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance, následků porušování pracovní kázně, odpovědnosti za škody vzniklé v pracovním poměru a s metodami státní politiky zaměstnanosti. Dále studenti získají poznatky o moderních institutech pracovního práva a také praktické informace k vedení pracovně právních soudních sporů.
Cílem předmětu je osvojení základních znalostí v oblasti právní regulace výkonu práce. V rámci předmětu studenti získají znalosti o pojmu závislé práce a dovolených způsobech jejího výkonu. Dále budou probrány praktické i formální aspekty způsobů vzniku a skončení pracovního poměru, specifika dohody o provedení a pracovní činnosti, přehled základních práv a povinností zaměstnavatele a zaměstnance, následků porušování pracovní kázně, odpovědnosti za škody vzniklé v pracovním poměru a s metodami státní politiky zaměstnanosti. Dále studenti získají poznatky o moderních institutech pracovního práva a také praktické informace k vedení pracovně právních soudních sporů.
Cílem předmětu je seznámit studenta se základy občanského a obecně soukromého práva, s důrazem na rekodifikaci soukromého práva ČR upravenou v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., a to i v kontextu práva Evropské unie. Zvláštní pozornost je věnována subjektům občanského práva, lidem a právnickým osobám, občanskoprávním skutečnostem, absolutním a relativním majetkovým právům, občanskoprávní odpovědnosti a základním smluvním typům dle občanského zákoníku. Student se seznámí též se základy práva obchodního. Po absolvování tohoto předmětu se budou studenti orientovat v základních právních institutech soukromého a občanského práva a budou schopni porozumět významu a následkům právních jednání a dalších právních skutečností, a včetně všech základních následků poručení práva a úpravy postavení tzv. slabší strany.
Cílem předmětu je seznámit studenta se základy občanského a obecně soukromého práva, s důrazem na rekodifikaci soukromého práva ČR upravenou v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., a to i v kontextu práva Evropské unie. Zvláštní pozornost je věnována subjektům občanského práva, lidem a právnickým osobám, občanskoprávním skutečnostem, absolutním a relativním majetkovým právům, občanskoprávní odpovědnosti a základním smluvním typům dle občanského zákoníku. Student se seznámí též se základy práva obchodního. Po absolvování tohoto předmětu se budou studenti orientovat v základních právních institutech soukromého a občanského práva a budou schopni porozumět významu a následkům právních jednání a dalších právních skutečností, a včetně všech základních následků poručení práva a úpravy postavení tzv. slabší strany.
Cílem předmětu je seznámit studenta se základy občanského a obecně soukromého práva, s důrazem na rekodifikaci soukromého práva ČR upravenou v novém občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., a to i v kontextu práva Evropské unie. Zvláštní pozornost je věnována subjektům občanského práva, lidem a právnickým osobám, občanskoprávním skutečnostem, absolutním a relativním majetkovým právům, občanskoprávní odpovědnosti a základním smluvním typům dle občanského zákoníku. Student se seznámí též se základy práva obchodního. Po absolvování tohoto předmětu se budou studenti orientovat v základních právních institutech soukromého a občanského práva a budou schopni porozumět významu a následkům právních jednání a dalších právních skutečností, a včetně všech základních následků poručení práva a úpravy postavení tzv. slabší strany.