Kurz je zaměřen na studium vzájemných vazeb mezi globálními a regionálními ekonomickými procesy, jež jsou vyjádřeny zejména regionální ukotveností globálních produkčních sítí a to se všemi jeho příčinami a důsledky. Po skončení kurzu budou jeho absolventi chápat obecnější zákonitosti a principy regionální lokalizace globálního kapitálu, porozumí principům a důsledkům globální dělby práce, budou umět vyhledávat a analyzovat data o jednotlivých případech i o územních a odvětvích agregacích, budou schopni kriticky hodnotit používané nástroje podpory příchodu nadnárodního kapitálu do regionálních ekonomik.

Kurz je zaměřen na studium vzájemných vazeb mezi globálními a regionálními ekonomickými procesy, jež jsou vyjádřeny zejména regionální ukotveností globálních produkčních sítí a to se všemi jeho příčinami a důsledky. Po skončení kurzu budou jeho absolventi chápat obecnější zákonitosti a principy regionální lokalizace globálního kapitálu, porozumí principům a důsledkům globální dělby práce, budou umět vyhledávat a analyzovat data o jednotlivých případech i o územních a odvětvích agregacích, budou schopni kriticky hodnotit používané nástroje podpory příchodu nadnárodního kapitálu do regionálních ekonomik.