Studenti pokračují ve facilitaci terminologické výbavy vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor, t.j. regionální rozvoj a veřejnou správu.
Studenti pokračují ve facilitaci terminologické výbavy vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor, t.j. regionální rozvoj a veřejnou správu.
Výběrový kurz je určen pro studenty regionálního rozvoje a veřejné správy a zaměřuje se na prohloubení jak mluvené, tak psané odborné angličtiny. Kurz se zaměřuje na rozvoj a užití anglické odborné terminologie z oblasti geopolitiky.
Výběrový kurz je určen pro studenty regionálního rozvoje a veřejné správy a zaměřuje se na prohloubení jak mluvené, tak psané odborné angličtiny. Kurz se zaměřuje na rozvoj a užití anglické odborné terminologie z oblasti geopolitiky.
The course aims to improve students' presentation and speaking skills. It aims to help students to communicate effectively to a group of audience using a rich mix of language, body language, voice projection and audio-visual aids.