Kurz představuje přehledově dynamiku a pluralitu současných kulturních identit Velké Británie a mapuje kulturní, jazykové a historické milníky formující současnou britskou identitu.
Kurz v anglickém jazyce představuje přehledově politický systém Velké Británie a USA, srovnává fungování státních institucí v České republice a ve Spojeném království a Spojených státech, mapuje relevantní rozdíly a podobnosti inkriminovaných zemí.