Předmět v úvodu seznámí studenty s dějinami sociologie a jejími nejvýraznějšími teoretickými proudy, s jejím ukotvením v systému sociálních věd a přesahem do dalších disciplín. Současně budou představeny základní sociologické termíny pro práci s odbornou literaturou.