Cílem kurzu je naučit studenty vnímat pojmy menšiny a většiny jako kategorie nerovnosti, moci a sociální kontroly, poskytnout jim přehled možných způsobů uvažování o jednotlivých aspektech těchto pojmů.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními sociologickými kategoriemi, pojmoslovím a hlavními sociologickými přístupy tak, aby získali nástroje k pochopení základních i specifických společenských procesů a jevů.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní mikroekonomie. Kurz seznamuje studenty s metodologií ekonomie, modelem rozhodování spotřebitele a výrobce, základními modely trhu (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), s trhy výrobních faktorů, problematikou externalit a veřejných statků.
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní mikroekonomie. Kurz seznamuje studenty s metodologií ekonomie, modelem rozhodování spotřebitele a výrobce, základními modely trhu (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), s trhy výrobních faktorů, problematikou externalit a veřejných statků.