Studenti si především rozšiřují terminologickou výbavu vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor Regionální rozvoj a veřejnou správa.

Studenti si především rozšiřují terminologickou výbavu vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor Regionální rozvoj a veřejnou správa.
Studenti si především rozšiřují terminologickou výbavu vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor Regionální rozvoj a veřejnou správa.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Výuka vede k osvojování komunikativních dovedností na takové úrovni, aby studenti byli schopni řešit komunikační situace související se studovaným oborem ústně i písemně, domluvit se v cizojazyčném prostředí, porozumět jednodušším odborným textům.
Výuka vede k osvojování komunikativních dovedností na takové úrovni, aby studenti byli schopni řešit komunikační situace související se studovaným oborem ústně i písemně, domluvit se v cizojazyčném prostředí, porozumět jednodušším odborným textům.

Studenti si především rozšiřují terminologickou výbavu vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor Regionální rozvoj a veřejnou správa.

Tento kurz poskytne studentům úvod do profesionální angličtiny. Tvoří základ, na kterém budou rozvíjeny další kurzy angličtiny pro sociální práci. Soustřeďuje se na klíčová témata ve vybraných oblastech odborných znalostí (ekonomie a obchod, přírodní vědy, informační a komunikační technologie, historie, náboženská studia atd.)
Tento kurz poskytne studentům úvod do profesionální angličtiny. Tvoří základ, na kterém budou rozvíjeny další kurzy angličtiny pro sociální práci. Soustřeďuje se na klíčová témata ve vybraných oblastech odborných znalostí (ekonomie a obchod, přírodní vědy, informační a komunikační technologie, historie, náboženská studia atd.)
Cílem předmětu je na řadě specializovaných témat procvičit práci s odborným textem, aktivizovat schop-nost překladu, sumarizace a ústního vyjádření k danému tématu, jakožto prohloubení užití odborné terminologie, frazeologie a další. Tyto dovednosti student prokazuje především formou vlastní prezentace a vedením diskuse na odborné téma
Tento volitelný kurz rozvíjí u studentů schopnost konverzace, prezentace a diskuze prostřednictvím komunikace o ožehavých tématech. Současně prezentuje užitečné jazykové struktury a připravuje studenty pro jejich vlastní publikace.
Tento volitelný kurz rozvíjí u studentů schopnost konverzace, prezentace a diskuze prostřednictvím komunikace o ožehavých tématech. Současně prezentuje užitečné jazykové struktury a připravuje studenty pro jejich vlastní publikace.