Studenti si především rozšiřují terminologickou výbavu vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor Regionální rozvoj a veřejnou správa.
Výuka vede k osvojování komunikativních dovedností na takové úrovni, aby studenti byli schopni řešit komunikační situace související se studovaným oborem ústně i písemně, domluvit se v cizojazyčném prostředí, porozumět jednodušším odborným textům.

Studenti si především rozšiřují terminologickou výbavu vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor Regionální rozvoj a veřejnou správa.

Studenti si především rozšiřují terminologickou výbavu vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor Regionální rozvoj a veřejnou správa.

Tento kurz poskytne studentům úvod do profesionální angličtiny. Tvoří základ, na kterém budou rozvíjeny další kurzy angličtiny pro sociální práci. Soustřeďuje se na klíčová témata ve vybraných oblastech odborných znalostí (ekonomie a obchod, přírodní vědy, informační a komunikační technologie, historie, náboženská studia atd.)
Tento kurz poskytne studentům úvod do profesionální angličtiny. Tvoří základ, na kterém budou rozvíjeny další kurzy angličtiny pro sociální práci. Soustřeďuje se na klíčová témata ve vybraných oblastech odborných znalostí (ekonomie a obchod, přírodní vědy, informační a komunikační technologie, historie, náboženská studia atd.)