Cílem předmětu je na řadě specializovaných témat procvičit práci s odborným textem, aktivizovat schop-nost překladu, sumarizace a ústního vyjádření k danému tématu, jakožto prohloubení užití odborné terminologie, frazeologie a další. Tyto dovednosti student prokazuje především formou vlastní prezentace a vedením diskuse na odborné téma
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti studentů prostřednictvím interaktivních diskuzí zaměřených na aktuální témata. Důraz je kladen na osvojení a rozvoj odborné slovní zásoby, stejně jako rozvoj produktivních řečových dovedností prostřednictvím diskuze na témata textů z médií.

Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.

Cílem kurzu je seznámit studenty s odborným jednacím jazykem a procvičit různé styly jednání, vedení porad, konference, přednášky, odborné diskuse a argumentace. Dále potom zvládnutí dílčích dovedností jako interpretace odborných textů a prezentace. Kurz končí zápočtem, určeno pro středně pokročilé obou studijních programů. Zapsání možné kdykoli během studia.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Kurz v anglickém jazyce představuje přehledově politický systém Velké Británie a USA, srovnává fungování státních institucí v České republice a ve Spojeném království a Spojených státech, mapuje relevantní rozdíly a podobnosti ikriminovaných zemí.
Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.
Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.
Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.
Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.

Tento kurz umožňuje studentům rozvoj komunikativních dovedností v odborném jazyce, cílem je zopakovat a upevnit dílčí dovednosti jako telefonování, psaní pracovního dopisu, vedení schůze a prezentace.

Tento kurz umožňuje studentům rozvoj komunikativních dovedností v odborném anglickém jazyce. Cílem je zopakovat a upevnit dílčí dovednosti jako psaní pracovního dopisu, telefonování, vedení schůzí a prezentací.

Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybraných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybraných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Kurz je zaměřen na praktickou stránku odborného psaní. Studenti budou seznámeni s funkčním stylem odborný text a jeho zvláštnostmi - stránkou lexikální, gramatickou a stylistickou. Získají přehled o celé technologické linii procesu psaní a prezentování akademických textů. Od výběru tématu, přes vyhledávání a hodnocení vhodných zdrojů informací, volbu vhodných stylistických prostředků, revizi gramatických jevů až po seznámení se s pravidly a postupy vlastní práce na odborném textu.
Tento kurz rozvíjí a prohlubuje odbornou slovní zásobu, na základě vybraných odborných témat rozvíjí a trénuje řečové dovednosti, čtení a poslech s porozuměním zaměřený na témata sociální práce. Kurz se věnuje také revizi komplikovanější gramatiky používané v odborném profesním jazyce