Cílem předmětu je na řadě specializovaných témat procvičit práci s odborným textem, aktivizovat schop-nost překladu, sumarizace a ústního vyjádření k danému tématu, jakožto prohloubení užití odborné terminologie, frazeologie a další. Tyto dovednosti student prokazuje především formou vlastní prezentace a vedením diskuse na odborné téma
Cílem předmětu je na řadě specializovaných témat procvičit práci s odborným textem, aktivizovat schop-nost překladu, sumarizace a ústního vyjádření k danému tématu, jakožto prohloubení užití odborné terminologie, frazeologie a další. Tyto dovednosti student prokazuje především formou vlastní prezentace a vedením diskuse na odborné téma
The course presents in English language the survey of the British political life and institutions. It compares the British and Czech establishment, traces relevant diversities and similarities in their political and institutional environments. Participants are to report on selected phenomena and demonstrate a satisfactory awareness of this subject in a final revision paper. Kurz je ukončen zápočtem. Zapsání možné kdykoli během studia.
The course presents in English language the survey of the British political life and institutions. It compares the British and Czech establishment, traces relevant diversities and similarities in their political and institutional environments. Participants are to report on selected phenomena and demonstrate a satisfactory awareness of this subject in a final revision paper. Kurz je ukončen zápočtem. Zapsání možné kdykoli během studia.

Studenti si osvojí komunikativní dovednosti z oblasti bankovnictví a financí v anglickém jazyce, rozšíří si odbornou slovní zásobu z oblasti bankovnictví a financí a procvičí se v diskutování o finančních tématech v angličtině.

Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybraných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.

Cílem tohoto předmětu je procvičit a ucelit znalosti v oblasti profesního jazyka v různých rolích a kontextech. Výstupem je potom dovednost věcně i formálně správného pracovního telefonování, stylizování správného a vhodně rozvrženého obchodního dopisu a příprava úspěšné a přesvědčivé prezentace.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybraných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Cílem tohoto předmětu je procvičit a ucelit znalosti v oblasti profesního jazyka v různých rolích a kontextech. Výstupem je potom dovednost věcně i formálně správného pracovního telefonování, stylizování správného a vhodně rozvrženého obchodního dopisu a příprava úspěšné a přesvědčivé prezentace.