Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty s dostupnými poznatky v oblasti analýzy zdravotnických systémů v státech OECD. Důraz je kladen jak na teoretické poznakty, tak i jejich aplikaci zejména v poloze využité pro praxi zdravotní politiky na národní i regionální úrovni.

The goal of the course is to give solid teoretical background and practical competences in the field of analysis of health system with the special emphasis to the economics and orgnanizational setting in the OECD coutries. The applications will be highlighted  in the context of the Czech Republic and its regions.

total

Úvodní kurs k daňové problematice

V rámci tohoto kurzu získáte podkladové materiály, které jsou prezentovány v rámci přednášek z předmětu Finance územní samosprávy.


Elearningový kurz  je
zaměřen na klíčové otázky finančního řízení podniku, tj. na získávání
zdrojů,  financování a hodnocení
firemních investic, na optimální kapitálovou strukturu, na zajišťování podkladů
pro  efektivní průběh finančních
operací rozhodování o nich a kontrole výsledků zvolených a uskutečněných fin. strategií   (krátkodobé i
dlouhodobé). Kurz zcela vychází z moderního pojetí finančního řízení
středních a velkých firem. V jeho rámci se studenti seznámí s dnes preferovaným cílem finančního řízení, nahlédnou do mederní filosofie bohatého světa financí velkých korporací . Seznámí se taktéž s komparativní analýzou
finančních výkazů, analýzou cash flow a rizika s následným výběrem vhodných
variant finančních rozhodnutí.