Kurz seznamuje se základními pojmy a metodami v oborech matematická analýza a lineární algebra. Rozvíjí schopnost studentů popsat reálné jevy odpovídajícími matematickými prostředky.

Kurz seznamuje se základními pojmy a metodami v oborech matematická analýza a lineární algebra. Rozvíjí schopnost studentů popsat reálné jevy odpovídajícími matematickými prostředky.

Kurz seznamuje se základními pojmy a metodami v oborech matematická analýza a lineární algebra. Rozvíjí schopnost studentů popsat reálné jevy odpovídajícími matematickými prostředky.