Studenti interaktivní formou získají znalosti a dovednosti pro analýzu podnikatelských možností v určité lokalitě či regionu. Výuka je postavena na zpracování projektu založení a řízení vlastní firmy.
Po absolvování kurzu bude student mít: základní znalosti managementu a podnikové ekonomiky; bude umět analyzovat podnikatelské prostředí v zemi a v regionu a identifikovat vlastní podnikatelské příležitosti; zvládne základní kroky vedoucí založení vlastní firmy; bude umět identifikovat rizika vlastního podnikání a bude zvládat základní procesy finančního managementu a strategie malé firmy. Koncept výuky je postaven na zapojení expertů z praxe.

Introduction to SAP principles, its modules and business processes.

1. Module HCM (HR)
2. HCM (HR) Module - business case
3. Module HCM (HR) - business case, second part
4. EAM Module
5. EAM Module - business case
6. EAM (Property) module - business case, second part
7. Module PP (Production Planning and Production)
8. Module PP (Production Planning and Production) - business case
9. Module PP (Production Planning and Production) - business case, second part
10. Module PS (Project Management)
11. Module PS (Project Management) - business case
12. Case studies
13. Reserve

Cílem kurzu je poskytnout studentům přehled o základních ekonomických termínech a seznámit je se základní ekonomickou problematikou.  

Pracovní prostor pro komunikaci se studenty v rámci psaní závěrečných prací.