• Welcome to an introduction to terms in economic, financial, administrative and legal English


Úvod do terminologie hospodářské, finanční, správní a právnické angličtiny