Materiály k první půlce semestru výuky Kvantitativních metod

část input-output modely a teorie her