část input-output modely a teorie her

Materiály k první půlce semestru výuky Kvantitativních metod