Kurz je určen pro studenty 1. ročníku denního studia. 

Kurz umožňuje procvičit výpočty indexů používaných v ekonomické praxi, od těch nejjednodušších (indexy individuální - jednoduché i složené) po komplexní (indexy souhrnné – objemové i cenové). Dùraz je kladen na možnosti jejich analytického rozkladu.