Praktikum elementární analýzy dat-KS- jedná se o výběrový kurz, ve kterém studenti procvičí látku, kterou probírají v povinném kurzu Statistika. Procvičí jak popisnou statistiku, tak pravděpodobnost a metody matematické statistiky.

Kurz umožňuje procvičit výpočty indexů používaných v ekonomické praxi, od těch nejjednodušších (indexy individuální - jednoduché i složené) po komplexní (indexy souhrnné – objemové i cenové). Dùraz je kladen na možnosti jejich analytického rozkladu.

Kurz je určen pro studenty 1. ročníku denního studia. 

Podklady pro cvičení pouze pro vyučující Gabčanová (PO, ÚT) pro LS akademického roku 2021/2022

Kurz obsahuje studijní materiály ke cvičením z předmětu Statistika v LS 2021/22. 

Kurz obsahuje materiály ke cvičením ze statistiky, které vede RNDr. Marta Žambochová