Podklady pro cvičení pouze pro vyučující Gabčanová (PO, ÚT) pro LS akademického roku 2021/2022

Kurz obsahuje studijní materiály ke cvičením z předmětu Statistika v LS 2021/22. 

Kurz obsahuje materiály ke cvičením ze statistiky, které vede RNDr. Marta Žambochová

Praktikum elementární analýzy dat-KS- jedná se o výběrový kurz, ve kterém studenti procvičí látku, kterou probírají v povinném kurzu Statistika. Procvičí jak popisnou statistiku, tak pravděpodobnost a metody matematické statistiky.

Kurz je určen pro studenty 1. ročníku denního studia. 

Kurz umožňuje procvičit výpočty indexů používaných v ekonomické praxi, od těch nejjednodušších (indexy individuální - jednoduché i složené) po komplexní (indexy souhrnné – objemové i cenové). Dùraz je kladen na možnosti jejich analytického rozkladu.