Slovní zásoba k lekcím učebnice English for Business Studies. Third edition

Slovní zásoba k učebnici English for Business Studies, third edition

Materiál pro kombinované studium

Materiál pro kombinované studium
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.