Stránka:  1  2  ()
  • Welcome to an introduction to terms in economic, financial, administrative and legal English


Úvod do terminologie hospodářské, finanční, správní a právnické angličtiny

Materiál pro kombinované studium
Materiál pro kombinované studium

Slovní zásoba k učebnici English for Business Studies, third edition

Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.

 Slovní zásoba k lekcím učebnice English for Business Studies. Third edition

Welcome to a final course of demographic & population English terminology

Stránka:  1  2  ()