Stránka:  1  2  ()
materiály pro teoretickou a gramatickou část kurzu 1. CJ NJII pro SP

Kurz seznamuje s odbornou terminologií z oblasti politiky a státní správy.

V kurzu jsou postupně osvojovány základní znalosti a dovednosti, které studenti obou studijních programů mohou využít v praxi (telefonování, prezentace, psaní životopisu).

Stránka:  1  2  ()