materiály pro teoretickou a gramatickou část kurzu 1. CJ NJII pro SP

Kurz zaměřený na konverzaci a praktické využití jazyka

Kurz je zaměřen na praktickou stránku odborného psaní.