Téma je určeno pro studenty VK - Databázové systémy.

Informační technologie v ekonomice. Kurz se zabývá tvorbou jednoduché databázové aplikace v prostředí MS Access.

Předmětem informatiky je nalézání obecných zákonitostí vytváření informace, její transformace, přenos a využívání v příslušných činnostech člověka. Studuje zákonitosti, teorie, metody a organizace práce s informacemi. Zajímá ji významová stránka a nehodnotí informace kvalitativně na rozdíl od teorie informace. Využívá se jí v počítačové vědě (ta se zabývá zpracováním dat), což často vede k tomu, že je mylně chápána či dokonce ztotožňována jako pouhé počítačové zpracovávání dat.

Úvod do objektově orientovaného programování v Javě.
Zápis do kurzu je podmíněn znalostí klíče k zápisu. Tento klíč není sdělován elektronickou formou, pouze osobně.