Kurz je určen pracovníkům FSE UJEP. 

Je zaměřen na rozvoj kompetencí pro pedagogickou práci, zejména pro přípravu a realizaci distančního vzdělávání, popř. blended learning.

Naleznete zde:

  • Videa z přednášek a školení
  • Tipy v podobě zkušeností s distanční výukou
  • Tipy spojené s didaktikou v blended learning
  • Tipy spojené s nástroji a technikou při distanční výuce
  • Knihy
  • Tipy spojené s prací s digitálními nástroji
  • Odkazy na digitální akademii

Tato příručka je určena především tvůrcům kurzů CMS Moodle, nicméně je vhodné alespoň zkratkovitě pohovořit i o věcech s tématem úzce souvisejících. Snahou je co největší názornost a stručnost, takže zde očekávejte méně textu a více obrázků nebo videoukázek. Obsah se bude snažit brát zřetel i na uživatele, kteří nejsou příliš sběhlí v práci s počítačem, ale jsou schopni alespoň tzv. "brouzdat" po internetu a používat prohlížeč internetových stránek.

Tento kurz je šablonou pro tvorbu kurzů pod štítkem projektu REPROREG.