Tato příručka je určena především tvůrcům kurzů CMS Moodle, nicméně je vhodné alespoň zkratkovitě pohovořit i o věcech s tématem úzce souvisejících. Snahou je co největší názornost a stručnost, takže zde očekávejte méně textu a více obrázků nebo videoukázek. Obsah se bude snažit brát zřetel i na uživatele, kteří nejsou příliš sběhlí v práci s počítačem, ale jsou schopni alespoň tzv. "brouzdat" po internetu a používat prohlížeč internetových stránek.