Seznámení s možností a využitím EIZ (elektronické informační zdroje) ve Vědecké knihovně UJEP.

Kurz angličtiny na (vyšší) úrovni B2 (podle SERR) primárně rozšiřuje specifickou slovní zásobu a upevňuje užívání příslušných jazykových prostředků. Spektrum slovní zásoby zahrnuje společenská témata s nimiž se setkávají studenti humanitních oborů, především pak studenti učitelství a pedagogové.

Zde se budeme ucit jak najit v systemu windows napovedu

Cvičné - kurz seznámí se základními činnostmi procesu "to manage".

The course is aimed at ....

Kurz obsahuje tématické celky z oblasti...

O nic nejde

Jde jen o kurz.