Kurz obsahuje tématické celky z oblasti...

Kurz angličtiny na (vyšší) úrovni B2 (podle SERR) primárně rozšiřuje specifickou slovní zásobu a upevňuje užívání příslušných jazykových prostředků. Spektrum slovní zásoby zahrnuje společenská témata s nimiž se setkávají studenti humanitních oborů, především pak studenti učitelství a pedagogové.

 Seznámení s možností a využitím EIZ (elektronické informační zdroje) ve Vědecké knihovně UJEP.

Zde se budeme ucit jak najit v systemu windows napovedu

O nic nejde

Jde jen o kurz.

The course is aimed at ....

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními teoretickými východisky moderní mikroekonomie. Předmět seznamuje studenty s metodologií ekonomie, modelem rozhodování spotřebitele a výrobce, základ-ními modely trhu (model dokonané konkurence, oligopolu, monopolu), s trhy výrobních faktorů, problemati-kou externalit a veřejných statků.

Cvičné - kurz seznámí se základními činnostmi procesu "to manage".