Cílem výuky předmětu je vytvoření uceleného pohledu na základní pojmy a vztahy právních aspektů v oblasti tělesné výchovy a sportu., včetně souvisejících oblastí.
Cílem výuky předmětu je vytvoření uceleného pohledu na základní pojmy a vztahy právních aspektů v oblasti tělesné výchovy a sportu., včetně souvisejících oblastí.