Předmět je zaměřen na základy statistiky, a to na deskriptivní statistiku, pravděpodobnostní modely, základ-ní metody statistické indukce, a jejich uplatnění při analýze společenských jevů. Posluchači budou po absol-vování předmětu schopni používat základní početní postupy při řešení běžných statistických problémů.
Předmět je zaměřen na základy statistiky, a to na deskriptivní statistiku, pravděpodobnostní modely, základ-ní metody statistické indukce, a jejich uplatnění při analýze společenských jevů. Posluchači budou po absol-vování předmětu schopni používat základní početní postupy při řešení běžných statistických problémů.
Cílem předmětu je poskytnout studentům celkový přehled o současných prostředcích informatiky, nasazování a využívání základních ekonomických aplikací. Ukázat základní místo a úlohy informačních systémů v podnicích a efekty podnikové informatiky. Po ukončení kurzu studenti zvládnou pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů a zpracování tabulek, se vzájemným propojením dat mezi soubory. Budou umět aktivně používat databázové systémy, fulltextové databáze, malé osobní databáze. Budou mít přehled o aplikacích pro správu dokumentů a řízení pracovních toků a pochopí možnosti využití informatiky v řízení státní správy, výběr základních aplikací pro účetnictví a finance
Seznámení s principy systému SAP, jeho moduly a podnikovými procesy. Především v době rozvrhované výuky podle STAG mohou studenti (po předchozí e-mailové domluvě na l.mesicek@ujep.cz i mimo ní) využít konzultaci, interaktivní výklad atd. pomocí Skype, Google Meet atd. podle situace, dostupné konektivity a potřebné funkcionality. Studenti se hlásí alespoň 24 hodin před začátkem výuky.
Předmět je zaměřen na základy statistiky, a to na deskriptivní statistiku, pravděpodobnostní modely, základ-ní metody statistické indukce, a jejich uplatnění při analýze společenských jevů. Posluchači budou po absol-vování předmětu schopni používat základní početní postupy při řešení běžných statistických problémů.

Předmět je zaměřen na základy statistiky, a to na deskriptivní statistiku, úvod do pravděpodobnosti, základní metody statistické indukce a jejich uplatnění při analýze společenských jevů. Posluchači budou po absolvování předmětu schopni používat základní početní postupy při řešení běžných statistických problémů.