Cílem kurzu je zlepšit jazykové dovednosti studentů prostřednictvím interaktivních diskuzí zaměřených na aktuální témata. Důraz je kladen na osvojení a rozvoj odborné slovní zásoby, stejně jako rozvoj produktivních řečových dovedností prostřednictvím diskuze na témata textů z médií.
Studenti pokračují ve facilitaci terminologické výbavy vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor, t.j. regionální rozvoj a veřejnou správu.
Studenti pokračují ve facilitaci terminologické výbavy vztahující se ke studovanému oboru, rozvíjí a prohlubují všeobecné jazykové kompetence, které jsou současně používány při dorozumívání se odbornou angličtinou pro studovaný obor, t.j. regionální rozvoj a veřejnou správu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz umožňuje studentům rozvoj ve čtení a porozumění anglických sociologických textů. V případě potřeby bude část kurzu věnována revizi vybranných gramatických struktur. Anglické sociologické texty jako relevantní materiál pro studenty programu Sociální práce rozvíjejí prostřednictvím jejich analyzování a sumarizování porozumění odbornému textu.
Tento kurz procvičuje užití odborného jazyka v pracovním kontextu. Soustřeďuje se na klíčová témata ve vybraných oblastech odborných znalostí a shrnuje základy formální ústní a písemné komunikace. Závěrečným cílem je potom příprava a předvedení prezentace na vybrané odborné téma.
Tento kurz procvičuje užití odborného jazyka v pracovním kontextu. Soustřeďuje se na klíčová témata ve vybraných oblastech odborných znalostí a shrnuje základy formální ústní a písemné komunikace. Závěrečným cílem je potom příprava a předvedení prezentace na vybrané odborné téma.
Tento kurz procvičuje užití odborného jazyka v pracovním kontextu. Soustřeďuje se na klíčová témata ve vybraných oblastech odborných znalostí a shrnuje základy formální ústní a písemné komunikace. Závěrečným cílem je potom příprava a předvedení prezentace na vybrané odborné téma.
Kurz je určen pro přípravu na vykonání certifikovaných zkoušek Cambridge exams v anglickém jazyce na úrovni středně pokročilé. Tyto zkoušky jsou akreditovány MŠMT. Důraz je kladen na uplatňování všech jazykových dovedností požadovaných u mezinárodně uznávaných zkoušek. Kurz je ukončen písemným testem a zápočtem. Doporučeno pro: studující AJ - 1. cizí jazyk. Kurz je situován od 1. - 10. semestru.
Kurz je určen pro přípravu na vykonání certifikovaných zkoušek Cambridge exams v anglickém jazyce na úrovni středně pokročilé. Tyto zkoušky jsou akreditovány MŠMT. Důraz je kladen na uplatňování všech jazykových dovedností požadovaných u mezinárodně uznávaných zkoušek. Kurz je ukončen písemným testem a zápočtem. Doporučeno pro: studující AJ - 1. cizí jazyk. Kurz je situován od 1. - 10. semestru.
Kurz je určen pro přípravu na vykonání certifikovaných zkoušek Cambridge exams v anglickém jazyce na úrovni středně pokročilé. Tyto zkoušky jsou akreditovány MŠMT. Důraz je kladen na uplatňování všech jazykových dovedností požadovaných u mezinárodně uznávaných zkoušek. Kurz je ukončen písemným testem a zápočtem. Doporučeno pro: studující AJ - 1. cizí jazyk. Kurz je situován od 1. - 10. semestru.
Kurz je určen pro přípravu na vykonání certifikovaných zkoušek Cambridge exams v anglickém jazyce na úrovni středně pokročilé. Tyto zkoušky jsou akreditovány MŠMT. Důraz je kladen na uplatňování všech jazykových dovedností požadovaných u mezinárodně uznávaných zkoušek. Kurz je ukončen písemným testem a zápočtem. Doporučeno pro: studující AJ - 1. cizí jazyk. Kurz je situován od 1. - 10. semestru.
Výběrový kurz je určen pro studenty regionálního rozvoje a veřejné správy a zaměřuje se na prohloubení jak mluvené, tak psané odborné angličtiny. Kurz se zaměřuje na rozvoj a užití anglické odborné terminologie z oblasti geopolitiky.
Výběrový kurz je určen pro studenty regionálního rozvoje a veřejné správy a zaměřuje se na prohloubení jak mluvené, tak psané odborné angličtiny. Kurz se zaměřuje na rozvoj a užití anglické odborné terminologie z oblasti geopolitiky.
Cílem předmětu je rozvoj komunikativní kompetence v odborném jazyce. Důraz je kladen na osvojování a rozvoj odborné slovní zásoby a řečových dovedností používaných v oblasti ekonomie. Neméně důležitá je revize komplikovanějších gramatických jevů a jejich aplikace v odborném kontextu.
Cílem kurzu je seznámit studenty s odborným jednacím jazykem a procvičit různé styly jednání, vedení porad, konference, přednášky, odborné diskuse a argumentace. Dále potom zvládnutí dílčích dovedností jako interpretace odborných textů a prezentace. Kurz končí zápočtem, určeno pro středně pokročilé obou studijních programů. Zapsání možné kdykoli během studia.