Kurz je určen pro magisterské studium.

Cílem kurzu je zpracovat projekt k bakalářské práci. V závěru kurzu bude student schopen zformulovat cíl bakalářské práce a bude mít jasnou představu o následných jednotlivých etapách práce, a to jak z hlediska věcného tak časového.

Kurz pro obor podnikový management, kombinované studium