Student se bude orientovat v základní odborné terminologii v oblasti obecné a ontogenetické psychologie a psychologie osobnosti a bude ji umět aktivně používat. Porozumí struktuře osobnosti člověka a vztahům mezi jejími jednotlivými složkami. Bude schopen identifikovat a analyzovat proměnné, které ovlivňují prožívání a chování, ale i vztah jedince k ostatním lidem (v rámci dyadického vztahu i malé sociální skupiny).
Student se bude orientovat v základní odborné terminologii v oblasti obecné a ontogenetické psychologie a psychologie osobnosti a bude ji umět aktivně používat. Porozumí struktuře osobnosti člověka a vztahům mezi jejími jednotlivými složkami. Bude schopen identifikovat a analyzovat proměnné, které ovlivňují prožívání a chování, ale i vztah jedince k ostatním lidem (v rámci dyadického vztahu i malé sociální skupiny).