The course presents in English language the survey of the British political life and institutions. It compares the British and Czech establishment, traces relevant diversities and similarities in their political and institutional environments. Participants are to report on selected phenomena and demonstrate a satisfactory awareness of this subject in a final revision paper. Kurz je ukončen zápočtem. Zapsání možné kdykoli během studia.
Cílem tohoto prakticky zaměřeného kurzu je získat a zdokonalit znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou a přesvědčivou prezentaci. Hlavním cílem je připravit studenty na obhajobu závěrečné kvalifikační práce, na vystoupení na konferenci, na prezentaci výsledků své práce na odborných seminářích a workshopech. Speciální pozornost bude věnována výstavbě prezentace, tréninku zpětné vazby publika a zvládání trémy.
Cílem tohoto prakticky orientovaného předmětu, který vychází z aktuálních potřeb a požadavků zaměstnavatelů na úroveň soft skills u uchazečů o zaměstnání, je rozvoj schopností, které jsou důležité pro uplatnění na trhu práce. Kurz je zaměřen na podporu rozvoje tzv. měkkých dovedností u studentů, zejména komunikačních dovedností, sebeprezentace, týmové spolupráce a empatie. Záměrem je objasnit studentům význam soft skills ve vztahu k jejich budoucímu profesnímu uplatnění, studijnímu i osobnímu životu.