Cílem kurzu je vysvětlení základních pojmů a struktury práva, tvorba a aplikace obecně závazných právních předpisů, ústava a listina základních práv a svobod, aplikace práva státními orgány, správní řízení a základy samosprávy, dále základní pojmy soukromého občanského práva, právní vztahy a ochrana osobnosti, právní úprava smluv a dalších závazků, věcných práv a problematiky náhrady škody. Studenti budou schopni orientovat se v základních právních předpisech a budou schopni aplikovat základní instituty soukromého práva.

Studenti se zaměří na aktuální problémy české územní samosprávy. Pozornost bude věnována poskytování informací o činnosti obce, volbám a nedokonalostem volebního systému, územnímu plánování, legislativní normotvorbě obcí a jejím limitům, místnímu referendu, odpovědnosti úředních osob a reprezentantů územní samosprávy za jejich rozhodnutí a část kurzu bude věnována přehledu o právní úpravě zadávání veřejných zakázek. Na konci kurzu bude student umět: popsat proces poskytování informací oprávněným subjektům obcí či krajem; orientovat se ve volebním systému do zastupitelstev obcí a krajů, bude mít přehled o legislativní pravomoci obcí a krajů, a bude se orientovat v procesu zadávání veřejných zakázek.

Cílem kurzu je vysvětlení základních pojmů a struktury práva, tvorba a aplikace obecně závazných právních předpisů, ústava a listina základních práv a svobod, aplikace práva státními orgány, správní řízení a základy samosprávy, dále základní pojmy soukromého občanského práva, právní vztahy a ochrana osobnosti, právní úprava smluv a dalších závazků, věcných práv a problematiky náhrady škody. Studenti budou schopni orientovat se v základních právních předpisech a budou schopni aplikovat základní instituty soukromého práva.