Cílem kurzu je ukázat studujícím rodinu jako základní společenskou instituci s proměnlivými formami a ukázat její klíčovou roli ve všech aspektech sociální stratifikace a kontroly. Seznámit studující s průběhem a důsledky demografických změn v rodinném chování.