Předmět zahrnuje výuku německého odborného jazyka pro středně pokročilé se zaměřením na profesní jazyk v oblasti zdravotnictví. Cílem je čtení odborného textu s porozuměním, dále schopnost shrnutí a reprodukce hlavních myšlenek a zejména schopnost komunikace s pacientem i jiným odborníkem podobného vzdělání.