Předmět zahrnuje výuku cizího jazyka pro středně pokročilé se zaměřením na profesní jazyk v oblasti zdravotnictví. Cílem je zvládnutí práce, čtení, porozumění cizojazyčnému odbornému textu, umět se orientovat v odborné mediální nabídce domácí i zahraniční a umět komunikovat v cizojazyčném odborném prostředí.
Předmět zahrnuje výuku cizího jazyka pro středně pokročilé, se zaměřením na profesní jazyk v oblasti zdravotnictví. Cílem je zvládnutí práce, čtení, porozumění cizojazyčnému odbornému textu, umět se orientovat v odborné mediální nabídce domácí i zahraniční a umět komunikovat v cizojazyčném odborném prostředí.
Cílem předmětu je posluchačům zprostředkovat téma supervize jako způsobu vzdělávaní pracovníků a rozvoje jejich dovedností. Předmět seznámí posluchače s vývojem supervize, jejím definováním a účelem. Taktéž se bude věnovat tématům přístupů a modelů v supervizi a jejím metodám. V poslední řadě se pozornost zaměří na proces supervize v praxi.
Cílem předmětu je posluchačům zprostředkovat téma supervize jako způsobu vzdělávaní pracovníků a rozvoje jejich dovedností. Předmět seznámí posluchače s vývojem supervize, jejím definováním a účelem. Taktéž se bude věnovat tématům přístupů a modelů v supervizi a jejím metodám. V poslední řadě se pozornost zaměří na proces supervize v praxi.
Cílem předmětu je posluchačům zprostředkovat téma supervize jako způsobu vzdělávaní pracovníků a rozvoje jejich dovedností. Předmět seznámí posluchače s vývojem supervize, jejím definováním a účelem. Taktéž se bude věnovat tématům přístupů a modelů v supervizi a jejím metodám. V poslední řadě se pozornost zaměří na proces supervize v praxi.