Cílem kurzu je provést studenty širokým spektrem metod statistické analýzy dat, a to od tvorby dotazníků, přes pořízení dat až po vyhodnocení dat pomocí statistických metod. Studenti se naučí využívat speciálních doplňků prostředku Microsoft Excel. Seznámí se i s jiným SW, převážně volně dostupným
Předmět je zaměřen na celkový přehled o současných prostředích informatiky, nasazování a využívání eko-nomických aplikací. Studenti se naučí vypracovávat úlohy informačních systémů v podnicích. Studenti zvládnou pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů, zpracování tabulek se vzájemným propoje-ním dat mezi soubory, budou umět aktivně používat databázové systémy, fulltextové databáze, malé osob-ní databáze.
Předmět je zaměřen na celkový přehled o současných prostředích informatiky, nasazování a využívání eko-nomických aplikací. Studenti se naučí vypracovávat úlohy informačních systémů v podnicích. Studenti zvládnou pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů, zpracování tabulek se vzájemným propoje-ním dat mezi soubory, budou umět aktivně používat databázové systémy, fulltextové databáze, malé osob-ní databáze.
Předmět je zaměřen na celkový přehled o současných prostředích informatiky, nasazování a využívání eko-nomických aplikací. Studenti se naučí vypracovávat úlohy informačních systémů v podnicích. Studenti zvládnou pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů, zpracování tabulek se vzájemným propoje-ním dat mezi soubory, budou umět aktivně používat databázové systémy, fulltextové databáze, malé osob-ní databáze.

Předmět je zaměřen na celkový přehled o současných prostředích informatiky, nasazování a využívání eko-nomických aplikací. Studenti se naučí vypracovávat úlohy informačních systémů v podnicích. Studenti zvládnou pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů, zpracování tabulek se vzájemným propoje-ním dat mezi soubory, budou umět aktivně používat databázové systémy, fulltextové databáze, malé osob-ní databáze.

Cílem předmětu je poskytnout studentům celkový přehled o současných prostředcích informatiky, nasazování a využívání základních ekonomických aplikací. Ukázat základní místo a úlohy informačních systémů v podnicích a efekty podnikové informatiky. Po ukončení kurzu studenti zvládnou pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů a zpracování tabulek, se vzájemným propojením dat mezi soubory. Budou umět aktivně používat databázové systémy, fulltextové databáze, malé osobní databáze. Budou mít přehled o aplikacích pro správu dokumentů a řízení pracovních toků a pochopí možnosti využití informatiky v řízení státní správy, výběr základních aplikací pro účetnictví a finance

Cílem předmětu je poskytnout studentům celkový přehled o současných prostředcích informatiky, nasazování a využívání základních ekonomických aplikací. Ukázat základní místo a úlohy informačních systémů v podnicích a efekty podnikové informatiky. Po ukončení kurzu studenti zvládnou pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů a zpracování tabulek, se vzájemným propojením dat mezi soubory. Budou umět aktivně používat databázové systémy, fulltextové databáze, malé osobní databáze. Budou mít přehled o aplikacích pro správu dokumentů a řízení pracovních toků a pochopí možnosti využití informatiky v řízení státní správy, výběr základních aplikací pro účetnictví a finance

Cílem předmětu je poskytnout studentům celkový přehled o současných prostředcích informatiky, nasazování a využívání základních ekonomických aplikací. Ukázat základní místo a úlohy informačních systémů v podnicích a efekty podnikové informatiky. Po ukončení kurzu studenti zvládnou pokročilé zpracování a úpravy textových dokumentů a zpracování tabulek, se vzájemným propojením dat mezi soubory. Budou umět aktivně používat databázové systémy, fulltextové databáze, malé osobní databáze. Budou mít přehled o aplikacích pro správu dokumentů a řízení pracovních toků a pochopí možnosti využití informatiky v řízení státní správy, výběr základních aplikací pro účetnictví a finance
Kurz seznamuje se základními pojmy a metodami v oborech matematická analýza a lineární algebra. Rozvíjí schopnost studentů popsat reálné jevy odpovídajícími matematickými prostředky.

Kurz seznamuje se základními pojmy a metodami v oborech matematická analýza a lineární algebra. Rozvíjí schopnost studentů popsat reálné jevy odpovídajícími matematickými prostředky.

Kurz seznamuje se základními pojmy a metodami v oborech matematická analýza a lineární algebra. Roz-víjí schopnost studentů popsat reálné jevy odpovídajícími matematickými prostředky.
Cílem předmětu je poskytnout studentům celkový přehled o možnostech pořízení a zpracování různých typů dat pomocí statistických metod. Studenti se naučí využívat speciálních doplňků prostředku Microsoft Excel. Seznámí se i s jiným SW, převážně volně dostupným. Absolvování předmětu je obzvlášť vhodné pro studenty plánující zpracování různých druhů dat v rámci svých bakalářských a diplomových prací. Kurz je zakončen zápočtem na základě seminární práce.