Stránka: ()   1  2
Napište stručný a zajímavý odstavec, který popisuje, o čem pojednává tento kurz.

Kurz je určen především pro zkvalitnění přípravy posluchačů kombinovaného studia FSE UJEP.

Cílem kurzu je rozšířit poznatky studentů z oblasti marketingu a seznámit je se specifickými přístupy uplatňovanými v oblasti marketingu služeb.

Cílem kurzu je přiblížení podstaty integrované komunikace a seznámení s modely hierarchie účinků – efektů. Strategie marketingové komunikace v oblasti reklamy, s ohledem na cílové skupiny. Problematika mediálního plánování. Výzkum reklamy. Public relations – vztahy s veřejností.

Cílem kurzu je propojit poznatky z předmětů Výzkum trhu a Statistika.

V rámci tohoto kurzu se studenti seznámí s postavením marketingu a jeho aktivit při strategickém řízení firmy a rozbory a hodnocení vztahů.

Kurz Retail management - řízení obchodní provozu seznamuje s rozvíjejícím se oborem retail managementu - tj. obchodními operacemi a kategoriemi, a to jak v rámci maloobchodního, tak i velkoobchodního prodeje. Pozornosti je věnována také oblastem propagace, mezinárodního obchodu nebo vývoje prodejem v Evropě a USA.


Kurz je zaměřen na získání základních kompetencí v řízení multinacionálních firem, a to se zaměřením na oblast obchodu a služeb.

"Kurz" slouží jako podatelna a prostředek zpětné vazby pro předávání seminárních prací k udělení zápočtu ze strategického managementu. Prakticky zaměřenou práci v rozsahu 10 normostranve formátu doc, docx, rtf, pdf - ne jiném (do 500 Kb) vložte nejpozději týden před vybraným termínem zápočtu do složky s termínem, na který jste přihlášen/a ve STAGu. O splnění podmínek k udělení zápočtu se dovíte v MOODLE - v poznámce bude "OK" - započteno, případně důvod odmítnutí.

Nezapomeńte se seznámit s pokyny, jejichž splnění bude předmětem hodnocení Vaší práce.


Cílem kurzu je seznámit studenty s problematikou užitných vlastností zboží v hlavních sortimentních skupinách v souladu s požadavky na českém i evropském trhu.

Stránka: ()   1  2