Cílem kurzu je ukázat podstatu rostoucí funkce zahraničního obchodu v národním hospodářství a na konkrétním případu ČR (příp. v mezinárodním srovnání) osvětlit jednotlivé schránky a vývojové tendence nedávného i aktuálního vývoje zapojení ČR do mezinárodní směny, vč. podmínek transformace. Spolu s důrazem na pochopení základních poznatků je cílem i seznámení s potřebnými ukazateli, příslušnými prameny a metodami jejich využití. Kurz je ukončen zápočtem na základě docházky a vypracování seminární práce. Kurz je situován do 1. semestru magisterského studia.